برخورد قضایی با باندهای سازماندهی کودکان متکدی در اندیمشکبه گزارش خبرنگار ایرنا میثم سخنور روز یکشنبه در جلسه ساماندهی متکدیان اندیمشک در فرمانداری افزود:شهرستان اندیمشک ورودی استان خوزستان است و وضعیت متکدیان در این شهرستان برازنده نیست.
وی اظهار کرد:حضور این افراد و کودکانی که به روش های مختلف گدایی می کنند موجب خدشه دار شدن فرهنگ شهرستان و بروز مشکلات و تبعات بعدی می شود.
وی افزود:برای ریشه کنی این معضل باید برنامه های فرهنگی نیز اجرایی و مردم را نسبت به اهمیت این موضوع آگاه کرد.
سخنور گفت:کمک نکردن مردم به این افراد ، مقابله با این معضل را سرعت می بخشد ضمن اینکه راه اندازی کمیته ساماندهی در این خصوص ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد:از تشکل های مردمی نیز می توان به عنوان یک ظرفیت خوب برای ساماندهی متکدیان بهره برد .
دادستان اندیمشک تاکید کرد:برنامه های کارشناسی شده برای جمع آوری و ساماندهی متکدیان علاوه بر حمایت های مالی ، نیازمند حمایت های معنوی و مشارکت مردمی است.
افزایش روزافزاون متکدیان غیربومی در اندیمشک موجب ایجاد نارضایتی عمومی در این شهر شده است.
تاکنون چندین جلسه تخصصی با حضور فرماندار اندیمشک برای حل این معضل تشکیل شده است.
7281/6068
خبرنگار:زهرا دهقان-انتشار:محمدعلی فریدپناهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید