بررسی مستمر نیازهای قضایی مددجویان درندامتگاه مرکزی کرجایرج فتاحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پیگیری مشکلات قضایی مددجویان توسط مسئولان قضایی بیانگر احترام به کرامت انسانی است و حفظ کرامت انسانی در برخورد با زندانیان ضمن تزریق حس شخصیت مثبت به آنان از بروز رفتارهای ناشایست نیز جلوگیری می کند.
وی گفت: روزانه پرونده های تعداد زیادی از مددجویان توسط قضات مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت لزوم زمینه آزادی آنان فراهم شود.
فتاحی بیان کرد: به عنوان مثال امروز جمعی از قضات اجرای احکام با بیش از 420 نفر از مددجویان به صورت چهره به چهره گفت وگو و مشکلات مددجویان را پیگیری کردند.
7413/ 6155خبرنگار:معصومه مهتاب ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید