بولتن نیوز مجرم شناخته شدعلی اکبر کساییان در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود : دادگاه مطبوعات امروز یکشنبه برای رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول مجله ‘استایل’ و سایر ‘ بولتن نیوز’ با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران در شعبه ٦ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران، اتهام مدیرمسئول مجله استایل را طبق کیفرخواست، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: این متهم توسط اعضای هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.
کساییان با بیان اینکه پرونده مدیر مسئول سایت بولتن نیوز با سه عنوان اتهامی مورد رسیدگی قرار گرفت، یکی از این عناوین را توهین برشمرد و اظهار کرد: هیات منصفه مطبوعات ، بولتن نیوز را در این عنوان اتهامی مجرم ندانست.
وی افزود: نشر اکاذیب و افترا دو عنوان دیگر اتهامی مدیرمسئول سایت بواتن نیوز بود که اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا او را مجرم شناختند.
به گفته سخنگوی هیات منصفه مطبوعات، این اعضا با اکثریت آرا، متهم را شایسته تخفیف دانستند.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: مریم برزآبادیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید