صرفه جویی 12میلیارد ریالی در دادگستری گلستانبراساس اعلام دادگستری به ایرنا حسن ثناگو روز یکشنبه افزود: از محل راه اندازی پست درون سازمانی، هزینه های پستی دادگستری استان از 3میلیارد و 500میلیون ریال در سال 94 به یک میلیارد و 500میلیون ریال در پایان سال 95 کاهش یافت.
به گفته وی؛ هزینه های آب، برق، گاز و تلفن دادگستری های استان نیز از 8 میلیارد ریال سال 94، به 5 میلیارد ریال در سال گذشته رسید.
معاون دادگستری گلستان اضافه کرد: کاهش هزینه های سال گذشته درحالی بود که 10 هزار مترمربع به فضای اداری دادگستری های استان افزوده شده است.
ثناگو گفت: راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا)، استفاده از سامانه الکترونیک مکاتبه های اداری ( رایورز ) و سیستم مدیریت پرونده های قضایی ( cms) ، مصرف کاغذ A4 در حوزه های قضایی استان را 2 میلیون و 500 هزار برگ کاهش داد.
وی افزود: کاهش مصرف کاغذ علاوه بر صرفه جویی یک میلیارد و 150 میلیون ریالی درهزینه ها و جلوگیری ازقطع 100 درخت در سال 95، نیاز به افزایش فضا و کمد برای بایگانی پرونده ها را نیز کمتر کرد.
معاون دادگستری گلستان از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را از دیگر اقدامات برای کاهش هزینه ها عنوان کرد و گفت: 27 خودروی سواری با عمر بالای 15 سال که هزینه های تعمیر و نگهداری آنها زیاد بود از رده خارج شدند و از این محل نیز 2 میلیارد ریال صرفه جویی شد.
به گفته ثناگو؛ از محل صرفه جویی در هزینه ها ‘بایگانی ریلی در 8 حوزه قضایی ، سیستم اعلام حریق در 7 حوزه قضایی ، دکل وایرلس در 9 حوزه قضایی ، تکمیل سیستم گرمایشی و سرمایشی 5 حوزه قضایی ، بسترسازی شبکه cmsو ارتقای امنیت محیطی 8 حوزه قضایی’ انجام شد.
1638
تنظیم وانتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید