کارنامه “بیطرف” در زمان صدارتش در وزارت نیرو

از سوی رییس جمهور، حبیب الله بیطرف که طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مسئولیت وزارت نیرو را عهده‌دار بود و از دوران وزارت وی به عنوان یکی از دوره‌های موفق وزارت نیرو یاد می‌شود، به عنوان وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

به گزارش ایسنا، عملکرد بیطرف در دو دوره تصدی وزارت نیرو، گویای واقعیت‌های ملموسی از پیشرفت در عرصه صنعت آب و برق کشور است که با گذشت حدود دو دهه از آن، همچنان از این موفقیت‌ها به نیکی یاد می شود. با نگاهی گذرا به عملکرد صنعت برق در این سال‌ها می توان از روند توسعه ای این صنعت آگاه شد.

بررسی ها نشان می دهد که طی این مدت (۸۴ – ۷۶) ظرفیت تولید برق کشور از ۲۳۲۵۷ مگاوات به ۴۱۰۳۲ مگاوات (با رشد متوسط سالانه ۴/۷ درصد)، طول خطوط انتقال و فوق توزیع از ۳۵۴۸۱ به ۵۳۷۶۷ کیلومتر مدار (۳/۵ درصد) وظرفیت ترانس‌های توزیع از ۴۰۸۳۶ به ۶۲۹۵۴ مگاولت آمپر (۶/۵ درصد) افزایش یافته است.

همچنین طول خطوط فشار متوسط و توزیع از ۱۸۱۲۵۰ به ۲۴۹۵۹۶ کیلومتر (۱/۴ درصد)، تعداد مشترکان از ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار مشترک به ۱۹ میلیون و ۶۵۲ هزار مشترک (۸/۴ درصد)، روستاهای برقدار شده از ۳۸۲۹۵ به ۵۲۳۵۰ روستا (۴ درصد) افزایش یافت.

بررسی ها درعین حال نشانگر آن است که بسیاری از طرحهای آب و برق که در سالهای بعد نیز به بهره برداری رسید، در دوران بیطرف شروع به احداث شده یا برای احداث آن برنامه ریزی شده بود.

نگاهی به سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی نیرو

حبیب الله بیطرف در سال ۱۳۳۵ در شهر یزد متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را نیز در همین شهر و تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع فوق لیسانس، در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران به پایان رساند.

وی تا پیش از انقلاب اسلامی، از فعالان حرکتهای سیاسی دانشجویان مسلمان دانشگاهها و از مؤسسان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به شمار میرفت.

بیطرف پس از انقلاب فعالیت اجرایی خود را از سال ۱۳۵۸ با مشارکت در راهاندازی جهاد سازندگی ادامه داد. وی از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۶۸ استاندار یزد بود.

بیطرف از ابتدای سال ۱۳۶۹ تا پایان سال ۱۳۷۳ به مدت پنج سال در سمت معاونت آموزشی وزارت نیرو (به وزارت بیژن زنگنه) فعالیت داشت و همزمان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در مراکز آموزش عالی نیز تدریس میکرد. وی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ به عنوان مجری طرحهای سد و نیروگاه کارون ۳ و کارون ۴، در وزارت نیرو مشغول به کار بود.

بیطرف سابقه مدیریتی چهار ساله در سمت استانداری یزد، پنج سال در سمت معاونت وزیر نیرو و هشت سال نیز وزیر نیرو در دولتهای هفتم و هشتم را در کارنامه خود دارد. در حوزه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نیز میتوان به تدریس و عضویت در هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضویت در هیات امنا دانشگاه یزد، عضویت در کمیته برنامهریزی آموزشهای علمی-کاربردی وزارت مسکن و شهرسازی و هشت سال مشاور پژوهشگاه نیرو اشاره نمود. از سوابق اجرایی بیطرف می توان به اجرای پروژههای بزرگ ملی مانند طرح احداث سد و نیروگاه آبی کارون ۳، اجرای ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور در حوزه مدیریت پروژههای دولتی، همچنین حضور ۲ دوره در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و عضویت کنونی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ساختمان اشاره کرد.

راه اندازی مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی ۱۳۶۵-۱۳۶۴، استاندار یزد ۱۳۶۸-۱۳۶۵، عضوهیات علمی دانشگاه تهران از ۱۳۶۸ تاکنون، معاون آموزشی وزارت نیرو ۱۳۷۳-۱۳۶۹، رییس هیات مدیره سازمان سازندگی و آموزش ۱۳۷۳-۱۳۷۰، مجری طرحهای کارون ۳ و ۴ در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۳، عضو هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ۱۳۷۶-۱۳۷۳، وزیر نیرو ۱۳۸۴-۱۳۷۶، عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو ۱۳۸۴ تاکنون، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از سال ۱۳۹۵ تاکنون از دیگر سوابق مهندس بیطرف به شمار می رود.

همچنین بیطرف در دوران مدیریتش در وزارت نیرو در بخش آب اقداماتی انجام داده داده که می‌توان به افزایش جمعیت تحت پوشش و ظرفیت تامین آب اشاره کرد.

عملکرد وی در دوره تصدی وزارت نیرو در بخش آب گویای اقدامات متعددی است که می‌توان به افزایش ۲.۹ درصدی جمعیت تحت پوشش آب شرب بهداشتی طی سال‌های مدیریت وی اشاره کرد. علاوه بر این باید گفت که در سال ۱۳۷۶ تعداد جمعیت تحت پوشش کل کشور ۳۵ میلیون نفر بوده که در ابتدای سال ۱۳۸۴ به ۴۴.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش از ۵۹۰ شهر به ۷۷۱ شهر افزایش یافته که این گویای اضافه شدن ۱۸۱ شهر برخوردار از نعمت آب شرب شهری است. در خصوص ظرفیت تامین آب نیز باید گفت که در سال ۱۳۷۶، ۴۸۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تامین آب در کشور وجود داشت، در حالی که در ابتدای سال ۱۳۸۴ این عدد به ۷۷۰۰ میلیون مترمکعب ارتقاء پیدا کرد و این عدد گویای این است که در عملکرد هشت ساله بی طرف ۲۹۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تامین آب کشور اضافه شده است.

از سوی دیگر حجم مخازن آب نیز در سال ۱۳۷۶، معادل ۶۷۵۲ مترمکعب ثبت شده که در ابتدای سال ۱۳۸۴ به ۹۲۶۰ مترمکعب افزایش یافته است، طول خطوط انتقال نیز از ۸۰۰۰ کیلومتر در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ هزار و ۲۰۰ کیلومتر افزایش یافته که باید گفت طبق عملکرد هشت ساله وزیر پیشنهادی رییس جمهور طول خطوط انتقال طی عملکرد هشت ساله ۷۲۰۰ کیلومتر افزایش یافته است.

همچنین طول شبکه توزیع آب نیز از ۶۶ هزار و ۷۸۶ کیلومتر به ۸۸ هزار کیلومتر در ابتدای سال ۱۳۸۴ تغییر یافته که به معنای ارتقای ۲۱ هزار و ۲۱۴ کیلومتر طول شبکه توزیع آب در دوره تصدیگری بی‌طرف است.

در خصوص تعداد مشترکان آب نیز باید گفت که در ابتدای سال ۱۳۷۶، ۶۴۵۲ رشته و در ابتدای سال ۱۳۸۴، ۹۱۰۰ رشته جزو تعداد مشترکان صنعت آب ثبت شده است، تعداد تصفیه‌خانه‌های آب نیز از ۵۸ واحد در سال ۱۳۷۶ به ۸۵ واحد در ابتدای سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است که این عدد به معنای افزایش ۲۷ واحد تصفیه خانه آب در دوره وزارت بی‌طرف است.

پرت آب در سال ۱۳۷۶، ۲۵ درصد بود که در ابتدای سال ۱۳۸۴ به ۲۷ درصد افزایش یافت. تعداد آزمایشگاه‌های آب نیز در سال ۱۳۷۶، ۹۰ واحد و در ابتدای سال ۱۳۸۴، ۲۱۰ واحد ثبت شده است. علاوه بر این تاسیسات کلرزنی نیز در سال‌های وزارت بی‌طرف ۲۴۷ واحد افزایش یافته، به طوری که در سال ۱۳۷۶، ۱۸۰۰ واحد و در ابتدای سال ۱۳۷۴، ۲۱۴۷ واحد تاسیسات کلرزنی ایجاد شده است.

در خصوص میزان تولید آب نیز باید گفت که میزان تولید آب در زمان تصدیگری بی‌طرف ۱۰۴۴ میلیون مترمکعب و میزان فروش آب ۴۵۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است، چرا که میزان تولید آب در سال ۱۳۷۶، ۳۶۰۰ میلیون مترمکعب و در ابتدای سال ۱۳۸۴، ۴۶۴۴ میلیون مترمکعب ثبت شده، همچنین میزان فروش آب نیز از ۲۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۷۶ به ۳۱۵۰ میلیون مترمکعب در ابتدای سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است.

علاوه بر این تعداد چاه‌های موجود در سال ۱۳۷۶، ۳۴۵۰ حلقه چاه ثبت شده در حالی که در ابتدای سال ۱۳۸۴ این عدد به ۵۸۰۹ حلقه افزایش یافته است. همچنین در خصوص میزان اعتبار مصوب ملی نیز باید گفت که در سال ۱۳۷۶،۵۵۰ میلیارد ریال برای بخش آب در نظر گرفته شد که در ابتدای سال ۱۳۸۴ این عدد به ۳۷۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت که این به معنای افزایش ۳۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب ملی در بخش آب است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید